Obrazová příloha

Název: Obrazová příloha
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16,
Type: Příloha
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Obsahuje přílohy k článkům: Einige Beispiele des "frühgotischen" Historismus in der mährischen Architektur des 15. Jahrhunderts / Jan Sedlák -- Bemerkungen zum Reiterstandbild des hl. Georg auf der Prager Burg / Albert Kutal -- Krásná madona ze Zbirohu / Vladimír Denkstein -- Pozdně gotické skulptury z Lidéřovic / Antonín Dufek -- Štruktúra a genéza predely oltára sv. Kataríny v kostole sv. Jakuba v Levoči / Ján Bakoš -- Die Architektur des 17. und 18. Jahrhunderts in Mähren / Václav Richter a Zdeněk Kudělka -- J. B. Mathey und einige Fragen der böhmischen Architektur um 1700 / Antonín Jirka -- Ferdinand Maxmilián Brokof a Trautsonův náhrobek ve Vídni / Oldřich J. Blažíček -- Zu den Bildern Maulbertschs in Seelau (Želiv) / Ivo Krsek -- Materiálie k dějinám malířství 18. století na Moravě / Miloš Stehlík -- Několik poznámek k atribucím daffingerovských drobných podobizen / Karel Holešovský -- Introductory chapter of the history of photography in Brno / Jitka Sedlářová -- La peinture cubiste tchèque dans les collections de la Galerie Morave à Brno / Jiří Hlušička -- Les motifs musicaux dans l'œuvre de Bohdan Lacina / Jaroslav Sedlář.