Náčrt počátků umění 20. století na Moravě

Název: Náčrt počátků umění 20. století na Moravě
Variantní název
Esquisse des débuts de l'art du XXe siècle en Moravie
Přispěvatel
Bartoš, Luboš (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1981, roč. 30, č. F25, s. [35]-47
Rozsah
[35]-47
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Note
  • K výzkumnému úkolu státního plánu VIII-4-13/1-3