Sedlář, Jaroslav

Varianty jmen:

Sedlář, Jaroslav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 47.

Kapitola
Sedlář, Jaroslav. Barevné vyobrazení. In: Sedlář, Jaroslav. Bohdan Lacina. 1980, s. .

Kniha
Sedlář, Jaroslav. Bohdan Lacina. 1980

Kapitola
Sedlář, Jaroslav. Čtyřicátá léta. In: Sedlář, Jaroslav. Bohdan Lacina. 1980, s. 33–106.

Článek
Sedlář, Jaroslav. Čtyřicátá léta v díle Bohdana Laciny : humanismus jako integrující princip Lacinovy poetiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1973, roč. 22, č. F17, s. 15–54.

Článek
Sedlář, Jaroslav. [Curtius, Ludwig; Rüdiger, Horst; Biedrzynski, Richard. Johann Joachim Winckelmann : 1768/1968]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, roč. 17, č. F12, s. 132–135.

Kapitola
Krsek, Ivo; Sedlář, Jaroslav. Dějiny umění. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, s. 95–97.

Kapitola
Sedlář, Jaroslav. Hledání uměleckého výrazu. In: Sedlář, Jaroslav. Bohdan Lacina. 1980, s. 7–31.

Článek
Sedlář, Jaroslav. Ilustrace Bohdana Laciny k Máchovu Máji. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1967, roč. 16, č. F11, s. 51–58.

Článek
Sedlář, Jaroslav. [Jaffé, Hans L.C.; Roters, Eberhard. Die Malerei im 20. Jahrhundert]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1966, roč. 15, č. F10, s. 101–102.

Článek
Sedlář, Jaroslav. K historickému vývoji pojmu realismus v umění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19791980, roč. 28-29, č. F23-24, s. 97–105.

Článek
Sedlář, Jaroslav. K ikonologii fresky F.Ř.I. Ecksteina v zámku v Miloticích u Kyjova. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 341–348.

Článek
Sedlář, Jaroslav. K problémům hermeneutiky moderního umění. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1966, roč. 15, č. F10, s. 63–81.

Kapitola
Sedlář, Jaroslav. Katalog. In: Sedlář, Jaroslav. Bohdan Lacina. 1980, s. 337–351.

Kapitola
Sedlář, Jaroslav. Katalog. In: Sedlář, Jaroslav. Bohdan Lacina. 1980, s. 353–361.

Článek
Sedlář, Jaroslav. Krajinomalba jako projev hledání domova : přirozený názor na svět v italském renesančním malířství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19901992, roč. 39-41, č. F34-36, s. 163–177.

Článek
Sedlář, Jaroslav. Les motifs musicaux dans l'œuvre [i.e. l'oeuvre] de Bohdan Lacina. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1972, roč. 21, č. F16, s. 187–196.

Článek
Sedlář, Jaroslav. Levicová orientace avantgardy v českém užitkovém umění první poloviny 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19771978, roč. 26-27, č. F21-22, s. 17–37.

Článek
Sedlář, Jaroslav. Literatura o díle Stanislava Lolka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19841985, roč. 33-34, č. F28-29, s. 19–28.

Článek
Sedlář, Jaroslav. Maeghtova fondace v Saint-Paul de Vence v jižní Francii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1967, roč. 16, č. F11, s. 112–113.

Článek
Sedlář, Jaroslav. Na okraj Tikalova raného díla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, roč. 17, č. F12, s. 93–104.

Článek
Sedlář, Jaroslav. Náčrt počátků umění 20. století na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1981, roč. 30, č. F25, s. 35–47.

Kapitola
Sedlář, Jaroslav. [Obrazové přílohy]. In: Sedlář, Jaroslav. Bohdan Lacina. 1980, s. 183–328.

Článek
Sedlář, Jaroslav. Obrazy Miroslava Štolfy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19861987, roč. 35-36, č. F30-31, s. 105–115.

Kapitola
Sedlář, Jaroslav. Obsah. In: Sedlář, Jaroslav. Bohdan Lacina. 1980, s. 405.

Článek
Sedlář, Jaroslav. Ohlasy baroka v díle Jiřího Marka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19821983, roč. 31-32, č. F26-27, s. 67–77.