Nález kamenicky opracovaných článků v Újezdě u Černé Hory

Název: Nález kamenicky opracovaných článků v Újezdě u Černé Hory
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. F21-22, s. 43-44
Rozsah
43-44
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
K výzkumnému úkolu státního plánu A VIII-4-13-1/3