Kalinová, Alena

Varianty jmen:

Kalinová, Alena (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 6 z celkového počtu 6.

Kapitola
Kalinová, Alena. Antonín Václavík a studium lidového malířství na skle. In: Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla. 2010, s. 53–60.

Kapitola
Kalinová, Alena. Cechovní symbolika a pracovní motivy na keramice 17.-19. století ze sbírky Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně. In: Křížová, Alena. Ornament - oděv - šperk : archaické projevy materiální kultury. 2009, s. 28–50.

Kapitola
Kalinová, Alena. Kamnářská plastika : příspěvek k studiu lidového kamnářství. In: Středověké a novověké zdroje tradiční kultury : sborník příspěvků ze semináře konaného 30. listopadu 2005 v Ústavu evropské etnologie. 2006, s. 167–183.

Článek
Kalinová, Alena. Nález kamenicky opracovaných článků v Újezdě u Černé Hory. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. F21-22, s. 43–44.

Článek
Kudělka, Zdeněk; Kalinová, Alena; Konečný, Lubomír; Samek, Bohumil. Výzkum románské architektury na Moravě IV. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1984-1985, roč. 33-34, č. F28-29, s. 29–41.

Článek
Kudělka, Zdeněk; Kalinová, Alena; Konečný, Lubomír; Samek, Bohumil. Výzkum románské architektury na Moravě III : (k výzkumnému úkolu státního plánu VIII-08-05/01). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1982-1983, roč. 31-32, č. F26-27, s. 79–87.