Nástěnné malby kapitulní síně slovanského kláštera na Sázavě

Název: Nástěnné malby kapitulní síně slovanského kláštera na Sázavě
Variantní název
Le cycle de peintures murales dans la salle capitulaire du monastère slave de Sázava
Přispěvatel
Vaněk, Mojmír (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, roč. 17, č. F12, s. [21]-37
Rozsah
[21]-37
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
V současné době probíhají restaurační a konzervační práce na nástěnných malbách apokalyptického cyklu v kostelní věži na Karlštejně a v Emauzích v Praze. Tyto karlštejnské malby stejně jako malby emauzského ochozu mají přímý umělecký vztah k malbám v kapitulní síni na Sázavě. Tímto vztahem se aktualizuje znova podrobnější poznání sázavského cyklu na podkladě uměleckohistorického rozboru po konzervaci provedené v době německé okupace. Tehdy nebylo možno vyslovit objektivní soud, který by byl býval v přímém rozporu s tendenčním výkladem říšské "Denkmalstelle", (Böhmen u. Mähren IV/11-12, 1943). Druhým motivem, který navozuje seznámení se s výsledky odborné konzervace a nového výzkumu sázavských maleb, je návrh na zařazení stavebního souboru bývalého slovanského kláštera do kategorie národních kulturních památek.
Jazyk shrnutí