Friedl, Antonín

Varianty jmen:

Friedl, Antonín (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 15 z celkového počtu 15.

Článek
Friedl, Antonín. Antický iluzionismus a jeho proměna ve středověku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 19701971, roč. 19-20, č. F14-15, s. 63–87.

Kapitola
Friedl, Antonín. Das Verzeichnis der Abbildungen. In: Friedl, Antonín. Počátky mistra Theodorika. 1963, s. 119–122.

Kapitola
Friedl, Antonín. Die Zusammenfassung. In: Friedl, Antonín. Počátky mistra Theodorika. 1963, s. 110–119.

Kapitola
Friedl, Antonín. Kdo byl "Frater Vitko Prepositus in Raygrad"?. In: Classica atque mediaevalia Jaroslao Ludvíkovský octogenario oblata. 1975, s. 189–197.

Kapitola
Friedl, Antonín. [Mistr Theodorik je jednou z reálných osobností ...]. In: Friedl, Antonín. Počátky mistra Theodorika. 1963, s. 7–70.

Článek
Friedl, Antonín. Nástěnné malby kapitulní síně slovanského kláštera na Sázavě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1968, roč. 17, č. F12, s. 21–37.

Kapitola
Friedl, Antonín. [Obrazové části]. In: Friedl, Antonín. Počátky mistra Theodorika. 1963, s. .

Kapitola
Friedl, Antonín. Obsah. In: Friedl, Antonín. Počátky mistra Theodorika. 1963, s. 123–125.

Kniha
Friedl, Antonín. Počátky mistra Theodorika. 1963

Kapitola
Friedl, Antonín. Poznámky. In: Friedl, Antonín. Počátky mistra Theodorika. 1963, s. 71–96.

Kapitola
Friedl, Antonín. Předmluva. In: Friedl, Antonín. Počátky mistra Theodorika. 1963, s. 5–6.

Kapitola
Friedl, Antonín. Seznam vyobrazení. In: Friedl, Antonín. Počátky mistra Theodorika. 1963, s. 97–99.

Článek
Friedl, Antonín. Tradicionalismy, historismy a byzantinismy románské malby evropské. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, roč. 10, č. F5, s. 175–203.

Kapitola
Friedl, Antonín. Резюме. In: Friedl, Antonín. Počátky mistra Theodorika. 1963, s. 101–108.

Kapitola
Friedl, Antonín. Список иллюстраций. In: Friedl, Antonín. Počátky mistra Theodorika. 1963, s. 108–110.