F47

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Rok: 2003
Ročník: 52
Číslo: F47
Rok vydání
2003
ISSN
1211-7390
ISBN
80-210-3274-X