[Köttner, Mojmír. Vývoj sociologie v českých zemích a na Slovensku ; Vaněk, Antonín. Přehled dějin české a slovenské sociologie: od nejstarších dob až do roku 1945]

Název: [Köttner, Mojmír. Vývoj sociologie v českých zemích a na Slovensku ; Vaněk, Antonín. Přehled dějin české a slovenské sociologie: od nejstarších dob až do roku 1945]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1984, roč. 33, č. G28, s. 107-108
Rozsah
107-108
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Köttner, Mojmír. Vývoj sociologie v českých zemích a na Slovensku. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1981. 123 s.
Vaněk, Antonín. Přehled dějin české a slovenské sociologie: od nejstarších dob až do roku 1945. 1. vyd. Praha: SPN, 1981. 238 s.