Hájek, Mojmír

Varianty jmen:

Hájek, Mojmír (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 24 z celkového počtu 24.

Článek
Hájek, Mojmír. [Albrecht, Milan. Sociální plánování ve strojírenství]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1978-1979, roč. 27-28, č. G22-23, s. 150.

Článek
Hájek, Mojmír. [Bertrand, Alvin L; Wierzbicki, Zbigniew T. Socjologia wsi w Stanach Zjednoconych: stan i tendencje rozwojowe]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1971, roč. 20, č. G15, s. 139–142.

Článek
Hájek, Mojmír. [Čech, Vladimír Herbert; Jukl, Eduard. Čs. sociologie průmyslového podniku: ve světle svého vývoje a využití v řízení]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1974, roč. 23, č. G18, s. 89–93.

Článek
Hájek, Mojmír. Čech, Vladimír Herbert; Jukl, Eduard. Inženýři v moderním průmyslovém podniku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1972, roč. 21, č. G16, s. 100–101.

Článek
Hájek, Mojmír. Činnost brněnské pobočky Masarykovy sociologické společnosti po druhé světové válce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1984, roč. 33, č. G28, s. 98–100.

Článek
Hájek, Mojmír. Die ethnographische Erforschung des Gebietes Gottwaldov soziologisch gesehen : (die methodische Auswertung als konkreter Beitrag zur Mitarbeit zwischen den Wissenschaften). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1966, roč. 15, č. G10, s. 17–32.

Článek
Burian, Antonín; Hájek, Mojmír. Die soziologische Problematik des Gebietes in Bezug auf die Entwicklungsspezifität der Tschechoslovakischen Landwirtschaft. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1973, roč. 22, č. G17, s. 57–70.

Článek
Hájek, Mojmír. Dr. Bruno Zwicker, významný představitel Brněnské sociologické školy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1971, roč. 20, č. G15, s. 49–64.

Článek
Hájek, Mojmír. IV. světový kongres sociologie venkova v Toruni. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, roč. 24, č. G19, s. 125–127.

Článek
Hájek, Mojmír; Chloupek, Jan. K některým metodologickým aspektům sociolingvistiky : (diskuzní podněty). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1973, roč. 22, č. G17, s. 13–21.

Článek
Hájek, Mojmír; Ševčík, Oldřich. K některým sociologickým aspektům dialektu : (diskusní příspěvek). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1971, roč. 20, č. G15, s. 117–130.

Článek
Hájek, Mojmír. Kategorie předmětného pole v oblasti tělesné kultury : příspěvek k její metodologické problematice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1978-1979, roč. 27-28, č. G22-23, s. 25–38.

Článek
Hájek, Mojmír. [Katriak, Martin. Metodologické zásady sociologického výskumu: prípravná fáza]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1971, roč. 20, č. G15, s. 131–134.

Článek
Hájek, Mojmír. Kontinuitní souvislosti české odborné sociologické terminologie : (vývojový náčrt). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1974, roč. 23, č. G18, s. 81–87.

Článek
Hájek, Mojmír. [Köttner, Mojmír. Vývoj sociologie v českých zemích a na Slovensku ; Vaněk, Antonín. Přehled dějin české a slovenské sociologie: od nejstarších dob až do roku 1945]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1984, roč. 33, č. G28, s. 107–108.

Článek
Hájek, Mojmír. Miner's Work : (a sociological outline). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1968, roč. 17, č. G12, s. 37–48.

Článek
Hájek, Mojmír. Některé sociologické konference v roce 1973 : přehled. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1973, roč. 22, č. G17, s. 136–142.

Článek
Hájek, Mojmír. O VII. sociologickém kongresu ve Varně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1971, roč. 20, č. G15, s. 142–143.

Článek
Hájek, Mojmír. Role sociologa v nástupu vědeckotechnické revoluce : (diskusní příspěvek). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, roč. 24, č. G19, s. 11–30.

Článek
Hájek, Mojmír. Sociologie a praktické úkoly RVHP v hornictví : (zpráva ze symposia). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1972, roč. 21, č. G16, s. 89–91.

Článek
Hájek, Mojmír. Sociology of sport. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1970, roč. 19, č. G14, s. 135–145.

Článek
Hájek, Mojmír. Společenské aspekty tělesné výchovy v socialismu : (zpráva o semináři). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1972, roč. 21, č. G16, s. 91–92.

Článek
Hájek, Mojmír; Nekola, Jaroslav. The place of the sports activities in the leisure time of the rural population in Czechoslovakia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1978-1979, roč. 27-28, č. G22-23, s. 125–131.

Článek
Hájek, Mojmír. Vědecká sociologická spolupráce s praxí : její možnosti v hornictví. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1972, roč. 21, č. G16, s. 41–56.