Robert Owen, Vybrané spisy

Název: Robert Owen, Vybrané spisy
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1961, roč. 10, č. G5, s. 171-174
Rozsah
171-174
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Owen, Robert. Vybrané spisy. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1960. 325 s. Filosofická knihovna.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.