Vrstvy společenského vědomí a propaganda

Název: Vrstvy společenského vědomí a propaganda
Variantní název:
  • Слои общественного сознания и пропаганда
    • Sloi obščestvennogo soznanija i propaganda
  • Die Schichten des gesellschaftlichen Bewusstseins und die Propaganda
    • Sloi obščestvennogo soznanija i propaganda
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1962, roč. 11, č. G6, s. [27]-42
Rozsah
[27]-42
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V posledních letech si všímají různé práce pojednávající o otázkách společenského vědomí v rostoucí míře jeho rozdělení na vrstvu smyslově konkrétního a emocionálního ("obyčejného") myšlení a vrstvu myšlení racionálně abstraktního, teoretického. To je rozhodně velmi kladný moment, který umožňuje hlouběji proniknout do podstaty procesů společenského vědomí, než jak tomu bylo v době, kdy se historickomaterialistické práce spokojovaly s pouhým rozlišováním jednotlivých forem společenského vědomí a s úvahami o nadstavbovosti a nenadstavbovosti, třídnosti a netřídnosti těchto forem, příp. jejich jednotlivých prvků. Otázka, jak se ve společenském vědomí projevuje stupňovitost poznávacího procesu, se neřešila. Zkoumání vztahu mezi smyslovým a racionálním bylo vyhrazeno teorii poznání a opomíjeno v historickém materialismu, přesto že díla klasiků a pak zejména práce Plechanovovy přesvědčivě dokumentují nutnost jednotného chápání otázek historickomaterialistických a gnoseologických. Rozlišování mezi smyslově konkrétní a emocionální vrstvou společenského vědomí - společenskou psychologií - a jeho vrstvou pojmově abstraktního, racionálního myšlení - teorií, nemá jen teoretický, ale velmi závažný praktický význam. Tato stať chce poukázat na důležitost správného poznání vztahů mezi společenskou psychologií a teorií vzhledem k otázkám stranické propagandy.