Příspěvek k pojetí výchovy dospělých

Název: Příspěvek k pojetí výchovy dospělých
Variantní název
Некоторые замечания к пониманию воспитаия взрослых
Beitrag zur Auffassung der Erwachsenenerziehung
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1973, roč. 22, č. I8, s. [105]-121
Rozsah
[105]-121
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence