Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická

Název: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická
ISSN
0068-2705
Variantní název
Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. I, Series paedagogica et psychologica
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 1966-1995
Popis
Pedagogicko-psychologická řada (řada I) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity vycházela v letech 1966-1995, kdy střídavě vycházely svazky pedagogické a psychologické. V roce 1996 se řada rozdělila na dvě samostatné řady: řadu P - psychologickou (ISSN 1211-3522) a řada U - pedagogickou (ISSN 1211-6971). Na ně pak navázaly vědecké časopisy Annales psychologici (ISSN 2336-4939) a Studia paedagogica (ISSN 1803-7437).
Ročníky, čísla
1995 (Ročník 44 edice SPFFBU)
I29
1994 (Ročník 43 edice SPFFBU)
I28
1993 (Ročník 42 edice SPFFBU)
I27
1992 (Ročník 41 edice SPFFBU)
I26
1990-1991 (Ročník 39-40 edice SPFFBU)
I25
1989 (Ročník 38 edice SPFFBU)
I24
1988 (Ročník 37 edice SPFFBU)
I23
1987 (Ročník 36 edice SPFFBU)
I22
1986 (Ročník 35 edice SPFFBU)
I21
1985 (Ročník 34 edice SPFFBU)
I20
1984 (Ročník 33 edice SPFFBU)
I19
1983 (Ročník 32 edice SPFFBU)
I18
1982 (Ročník 31 edice SPFFBU)
I17
1981 (Ročník 30 edice SPFFBU)
I16
1979-1980 (Ročník 28-29 edice SPFFBU)
1977-1978 (Ročník 26-27 edice SPFFBU)
1976 (Ročník 25 edice SPFFBU)
I11
1975 (Ročník 24 edice SPFFBU)
I10
1974 (Ročník 23 edice SPFFBU)
I9
1973 (Ročník 22 edice SPFFBU)
I8
1972 (Ročník 21 edice SPFFBU)
I7
1971 (Ročník 20 edice SPFFBU)
I6
1970 (Ročník 19 edice SPFFBU)
I5
1969 (Ročník 18 edice SPFFBU)
I4
1968 (Ročník 17 edice SPFFBU)
I3
1967 (Ročník 16 edice SPFFBU)
I2
1966 (Ročník 15 edice SPFFBU)
I1