Intelektové schopnosti a školská úspešnosť vo vzťahu k činitel'om prostredia

Název: Intelektové schopnosti a školská úspešnosť vo vzťahu k činitel'om prostredia
Variantní název
Die intelektuellen Fähigkeiten und der Schulerfolg in bezug zu den Faktoren des Milieus
Интеллектуальные способности и школьные успехи в отношении к факторам среды
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1973, roč. 22, č. I8, s. [145]-151
Rozsah
[145]-151
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence