Pluralita metodologických přístupů k problematice osobnosti

Název: Pluralita metodologických přístupů k problematice osobnosti
Variantní název
The plurality of methodological approaches to the problems of personality
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, roč. 42, č. I27, s. [23]-29
Rozsah
[23]-29
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí