Mutual influences of genetic and environmental factors in life span-developmental research

Název: Mutual influences of genetic and environmental factors in life span-developmental research
Variantní název:
  • Исследование взаимоотношений, внутренних и внешних факторов в течении жизненного пути человека
    • Issledovanije vzaimootnošenij, vnutrennich i vnešnich faktorov v tečenii žiznennogo puti čeloveka
  • Zkoumání vzájemných vztahů vnitřních a vnějších činitelů v průběhu životní dráhy člověka
    • Issledovanije vzaimootnošenij, vnutrennich i vnešnich faktorov v tečenii žiznennogo puti čeloveka
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1984, roč. 33, č. I19, s. [43]-51
Rozsah
[43]-51
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.