Metodologické a teoretické východiská psychológie výtvarného umenia

Název: Metodologické a teoretické východiská psychológie výtvarného umenia
Variantní název
Методологические и теоретические предпосылки психологии изобразительного искусства
The methodological and theoretical bases of the psychology of art
Autor: Kuric, Jozef
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1984, roč. 33, č. I19, s. [7]-13
Rozsah
[7]-13
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence