Metodologické a teoretické východiská psychológie výtvarného umenia

Název: Metodologické a teoretické východiská psychológie výtvarného umenia
Variantní název:
  • Методологические и теоретические предпосылки психологии изобразительного искусства
    • Metodologičeskije i teoretičeskije predposylki psichologii izobrazitel'nogo iskusstva
  • The methodological and theoretical bases of the psychology of art
    • Metodologičeskije i teoretičeskije predposylki psichologii izobrazitel'nogo iskusstva
Autor: Kuric, Jozef
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1984, roč. 33, č. I19, s. [7]-13
Rozsah
[7]-13
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.