Изменения социальных взглядов и отношений под влиянием активного програмного социального учения

Název: Изменения социальных взглядов и отношений под влиянием активного програмного социального учения
Variantní název
Změny sociálních postojů a vztahů vlivem aktivního sociálního učení programového
Veränderungen der Einstellugen nach dem aktiven programmäsigen sozialen Lernen
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1984, roč. 33, č. I19, s. [29]-41
Rozsah
[29]-41
Type: Článek
Jazyk
rusky
Licence: Neurčená licence