Identifikace a predikace úspěšnosti u nadaných a talentovaných jedinců

Název: Identifikace a predikace úspěšnosti u nadaných a talentovaných jedinců
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, roč. 50, č. P6, s. [47]-53
Rozsah
[47]-53
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Presented article shows possible methodological problems in identification process of gifted population. Possible problems are grouped in the following areas: definition of "talent" and "giftedness', criteria for selections, definition of population, measuring instruments used for identification and prediction of giftedness. Key researches who systematically work in this field, as well as main theoretical conclusions and statements are presented. The article leads to the conclusion, that the identification is very important process, which should take a place of considerable importance.