P5

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická
Rok: 2001
Ročník: 49
Číslo: P5
Rok vydání
2001
ISSN
1211-3522
ISBN
80-210-2588-3
Ústav FF MU