Národní lokalizace testu WISC-III uk: variabilita výkonů v testu v závislosti na délce praxe administrujícího psychologa : příspěvek k ověření objektivity testu

Název: Národní lokalizace testu WISC-III uk: variabilita výkonů v testu v závislosti na délce praxe administrujícího psychologa : příspěvek k ověření objektivity testu
Autor: Dan, Jiří
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, roč. 49, č. P5, s. [87]-94
Rozsah
[87]-94
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
In den Jahren 1998-2000 hat eine Gruppe tschechischer Psychologen unter der Leitung des Autors eine nationale Lokalisation des Tests HAWIK-III gemacht. Im vorliegenden Artikel vergleichen wir die Leistungen der Kinder im Test im Zusammenhang von Praxis der Psychologen. Die gewonnenen Ergebnisse bezeugen, dass es große Unterschiede zwischen Teilgruppen gibt. Man kann sie nur hypothetisch erklären.