První ověřování testu tří stromů na české populaci

Název: První ověřování testu tří stromů na české populaci
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2000, roč. 48, č. P4, s. [79]-86
Rozsah
[79]-86
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Je referováno o kresebném testu, který byl poprvé publikován v Lisabonu Corbozem. Jedná se o kresbu tří stromů, k nimž mají děti a mladiství přiřazovat ex post konkrétní osoby. Neuvědomované tak vyjadřují citové vztahy k jiným lidem (zejména ke členům rodiny). První zkušenosti, získané na české populaci, přinášejí nadějné výsledky.
Drawing test, first published by Corboz in Lisbon, is reviewed. Children or youngsters draw three trees, and consecutively maten the trees with particular persons. Thus, they express, unconsciously, their emotional relations to other persons (predominantly relations to family members). First experiences with the testing on Czech population show promising results.