Svoboda, Mojmír

Varianty jmen:

Svoboda, Mojmír (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 47.

Článek
Petříková, Jana; Svoboda, Mojmír. Agrese a masmediální komunikace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, roč. 46, č. P2, s. 37–55.

Článek
Svoboda, Mojmír; Hájek, Petr. České verze nástrojů na měření hypnability. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1979-1980, roč. 28-29, č. I14-15, s. 159–170.

Článek
Svoboda, Mojmír; Stránská, Zdenka. Činnost Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 2001. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, roč. 50, č. P6, s. 5–13.

Článek
Stránská, Zdenka; Svoboda, Mojmír. Činnost Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v roce 2002. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2003, roč. 51, č. P7, s. 5–18.

Článek
Svoboda, Mojmír. Devět desetiletí psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. Klinická psychologie a osobnost. 2012, roč. 1, č. 1, s. 87–93.

Článek
Svoboda, Mojmír. Editorial. Klinická psychologie a osobnost. 2012, roč. 1, č. 1, s. 5.

Článek
Svoboda, Mojmír. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2009, roč. 57, č. P13, s. 5–6.

Článek
Svoboda, Mojmír. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1999, roč. 47, č. P3, s. 10.

Článek
Kušnieriková, Kateřina; Svoboda, Mojmír. Etické problémy při sdělování výsledků psychologického vyšetření dětí a dospívajících. Annales psychologici. 2014, roč. 1 (15), č. 1, s. 28–34.

Článek
Svoboda, Mojmír. Faktor prekoncepce v hypnologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1984, roč. 33, č. I19, s. 77–85.

Kapitola
Svoboda, Mojmír. Faktor prekoncepce v hypnologii. In: Svoboda, Mojmír. Hypnotické chování : teoretický a experimentální přístup. c1987, s. 71–84.

Článek
Svoboda, Mojmír. Faktory ovlivňující volbu oboru vysokoškolského studia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1988, roč. 37, č. I23, s. 83–91.

Článek
Svoboda, Mojmír; Drdová, Drahomíra. Hodnotová orientace a "locus of control". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, roč. 42, č. I27, s. 93–98.

Článek
Svoboda, Mojmír. Hodnotové orientace vysokoškolských studentů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1990-1991, roč. 39-40, č. I25, s. 71–78.

Kapitola
Svoboda, Mojmír. Hypnabilita. In: Svoboda, Mojmír. Hypnotické chování : teoretický a experimentální přístup. c1987, s. 31–70.

Článek
Svoboda, Mojmír; Absolonová, Renata. Hypnotické a imaginativní způsoby ovlivňování emocí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1995, roč. 44, č. I29, s. 59–69.

Článek
Svoboda, Mojmír. Hypnotická schopnost ve vztahu k sociální ovlivnitelnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1986, roč. 35, č. I21, s. 45–56.

Kapitola
Svoboda, Mojmír. Hypnóza a sugesce. In: Svoboda, Mojmír. Hypnotické chování : teoretický a experimentální přístup. c1987, s. 11–30.

Článek
Svoboda, Mojmír. Imaginativní metody v psychoterapii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, roč. 49, č. P5, s. 27–34.

Článek
Hladík, Ladislav; Svoboda, Mojmír. Internalita a externalita a školní úspěšnost. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, roč. 42, č. I27, s. 99–104.

Článek
Svoboda, Mojmír. Jubileum prof. PhDr. Josefa Švancary, CSc.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2004, roč. 52, č. P8, s. 7–10.

Článek
Klimusová, Helena; Burešová, Iva; Svoboda, Mojmír. K možnostem využití objektivních testů osobnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2008, roč. 56, č. P12, s. 39–45.

Článek
Svoboda, Mojmír; Černá, Vlasta. K některým osobnostním charakteristikám mladistvých suicidantů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1982, roč. 31, č. I17, s. 93–102.

Kapitola
Svoboda, Mojmír. Literatura. In: Svoboda, Mojmír. Hypnotické chování : teoretický a experimentální přístup. c1987, s. 121–135.