Alleum est planta et est duplex... : pojednání o česneku jako úvod do problematiky Herbáře Křišťana z Prachatic

Název: Alleum est planta et est duplex... : pojednání o česneku jako úvod do problematiky Herbáře Křišťana z Prachatic
Zdrojový dokument: Graeco-Latina Brunensia. 2009, roč. 14, č. 1-2, s. [287]-296
Rozsah
[287]-296
  • ISSN
    1803-7402 (print)
    2336-4424 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The author analyzes the first Latin herbarium of Bohemian origin, which was written by Krišťan of Prachatice (f 1439), master of arts from Prague University, an important mathematician, astronomer and doctor ofmedicine. His Herbarium is preserved in its original Latin version as well as in a Czech translation. A single lemma - on garlic - invokes a large number of questions that could be answered only with the help ofa critical edition of the whole treatise. The paper brings transcriptions of four different accounts of garlic that show that not all copies of the Herbarium traditionally ascribed to Krišťan of Prachatice are indeed his work. Latin and Czech texts ofthe Herbarium certainly circulated in more versions and it is necessary to determine the following: 1. Which is the original version of the Herbarium, and which are its later adaptations? 2. Which of the texts have nothing in common with the Herbarium and were transmitted as a work of Krišťan of Prachatice only because of his reputation? 3. To what extent do the individual versions vary within the Latin or Czech text traditions as regards the number of lemma and their content? 4. What is the relationship between the Latin and the Czech versions (whether the Czech version is a literal translation, aparaphrase ora loose adaptation of the original Latin text)? 5. When were these versions composed if we take into consideration the preserved manuscripts? 6. What are their sources?
Reference
[1] Brno, Moravská zemská knihovna: Mk 94

[2] Brno, Moravský zemský archiv: G 12, II 87; G 10, 118; G 10, 119; G 10, 556.

[3] Praha, Knihovna Národního muzea: II F 2

[4] Praha, Národní knihovna ČR: XVII B 18, XVII D 10

[5] Černá, Alena [ed.]. 2006. Staročeské knihy lékařské. Brno: Host.

[6] Florianová-Miškovská, Hana [ed.]. 1999. Křišťan z Prachatic. O pouštění krve – De sanguinis minucione. Praha: OIKOYMENH.

[7] Hadravová, Alena – Hadrava, Petr [eds.]. 2001. Křišťan z Prachatic. Stavba a užití astrolábu. Praha: Filosofia.

[8] Silagiová, Zuzana [ed.]. 1999. Křišťan z Prachatic. Základy aritmetiky – Algorismus prosaycus. Praha: OIKOYMENH.

[9] Tichá, Zdeňka [ed.]. 1975. Lékařské knížky Mistra Křišťana z Prachatic z mnohých vybrané. Praha: Avicenum.

[10] Barack, Karl August. 1865. Die Handschriften der fürstlich-fürstenbergischen Hofbibliothek zu Donaueschingen. Tübingen: Laupp.

[11] Bartoš, František Michálek. 1926. Soupis rukopisů Národního musea v Praze. I. Praha: Melantrich.

[12] Černý, František. 1900. "Paběrky z Moravského zemského archivu. I. Herbář Křišťana z Prachatic." Věstník České Akademie, 9, 246–248.

[13] Dobrovský, Josef. 1818. Geschichte der Böhmischen Sprache und ältern Literatur. Prag: Gottlieb Haase.

[14] Dokoupil, Vladislav. 1958. Soupis rukopisů mikulovské dietrichsteinské knihovny. Praha: SPN.

[15] Gellner, Gustav. 1935. "Jan Černý a jiní naši lékaři do konce doby jagellovské." Věstník Královské české společnosti nauk, tř. 1., roč. 1934, část III.

[16] Hanka, Václav. 1833. "Rukopis vodňanský." Časopis Českého Musea, 7, 349–351.

[17] Jakubec, Jan. 1929. Dějiny literatury české. I. Od nejstarších dob do probuzení politického. Praha: Jan Laichter.

[18] Jungmann, Antonín. 1837. "O spojení lékařství s svobodnými naukami." Časopis Českého Musea, 11, 340–346.

[19] Matoušek, Miloslav. "Doslov. O Křišťanovi z Prachatic." In Tichá, Zdeňka [ed.]. 1975. Lékařské knížky Mistra Křišťana z Prachatic z mnohých vybrané. Praha: Avicenum, 200–208.

[20] Patera, Adolf. 1913. Bohemika knížecí Dietrichsteinské knihovny v Mikulově. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.

[21] Podlaha, Antonín. 1922. Soupis rukopisů knihovny metropolitní kapitoly pražské. II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.

[22] Spal, Jaromír – Hadač, Emil. 1960. "Názvy rostlin v rukopise vodňanském." Sborník Pedagogického institutu v Plzni. Jazyk a literatura, 3, 15–68.

[23] Spunar, Pavel. 1985. Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post universitatem Pragensem conditam illustrans. I. Wrocław aj.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich PAN.

[24] Sternberg, Kaspar. 1817. Abhandlung über die Pflanzenkunde in Böhmen. Prag: [Gottlieb Haase].

[25] Sudhoff, Karl. 1913. "Pestschriften aus den ersten 150 Jahren nach der Epidemie des "schwarzen Todes" 1348. VI. Prager Pesttraktate aus dem 14. und dem Anfange des 15. Jahrhunderts." Archiv für Geschichte der Medizin, 7, 57–114.

[26] Šmahel, František. 1980. "Mistři a studenti pražské lékařské fakulty do roku 1419." Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 20, 35–68.

[27] Švábenský, Mojmír. 1973. Cerroniho sbírka. 13. století – 1845. I. Brno: Státní oblastní archiv Brno.

[28] Truhlář, Josef. 1906. Katalog českých rukopisů c. k. veřejné a universitní knihovny pražské. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.

[29] Vinař, Josef. 1959. Obrazy z minulosti českého lékařství. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství.