[Середа, Е.В. Морфология современного русского языка: место междометий в системе частей речи: yчебное пособие]

Název: [Середа, Е.В. Морфология современного русского языка: место междометий в системе частей речи: yчебное пособие]
Transliterovaný název
[Sereda, E.V. Morfologija sovremennogo russkogo jazyka: mesto meždometij v sisteme častej reči: učebnoje posobije]
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2010, roč. 58, č. 1-2, s. 360-362
Rozsah
360-362
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Середа, Е. В. Морфология современного русского языка: mесто междометий в системе частей речи: yчебное пособие. Москва: Флинта, 2005. 160 с. ISBN 5-89349-905-0.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.