[Mathesius, Vilém. Paměti a jiné rukopisy]

Název: [Mathesius, Vilém. Paměti a jiné rukopisy]
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2010, roč. 58, č. 1-2, s. 391-392
Rozsah
391-392
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Mathesius, Vilém. Paměti a jiné rukopisy. K vydání připravil Josef Hladký. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 394 s. ISBN 978-80-246-1362-8.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Čermák, F. 2004. Hledač podstaty jazyka Vladimír Skalička. In: V. Skalička: Souborné dílo. I. Praha, 9–25.

[2] Daneš, F. 1991. Mathesiova koncepce funkční jazykovědy v kontextu dnešní jazykovědy. Slovo a slovesnost 52, 161–174. – reprint in F. Daneš: Jazyk a text. I. Praha 1999, 39–56.

[3] Daneš, F. 2003. Vilém Mathesius' Konzeption der funktionalen Linguistik. In: Prager Strukturalismus. Methodologische Grundlagen. Ed. M. Nekula. Heidelberg, 31–47.

[4] Glanc, T. (ed.) 2005. R. Jakobson: Formalistická škola a dnešní věda ruská (Brno 1935). Praha.

[5] Leška, O. – Novák, P. 1968. O chápání "jazykového pojmenování" a "jazykového usouvztažnění" (K Mathesiově koncepci funkční lingvistiky). Slovo a slovesnost 29, 1–9.

[6] Macek, V. 1982. Soupis díla Viléma Mathesia. In: V. Mathesius: Jazyk, kultura a slovesnost. Ed. J. Vachek. Praha, 473–525.

[7] Mathesius, V. 1937. [Příspěvek do ankety.] In: Československo Sovětskému svazu k 20. výročí. Sborník projevů. Ed. Z. Nejedlý, J. Gallas a H. Ripka. Praha, 44–45.

[8] Šišić, N. 1982. Vilém Mathesius als Bohemist. Über seinen Beitrag zur Durchbildung der modernen tschechischen Sprache. Frankfurt am Main – Bern.