[Robinson, Andrew. Writing and script: a very short introduction]

Název: [Robinson, Andrew. Writing and script: a very short introduction]
Autor: Boček, Vít
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2010, roč. 58, č. 1-2, s. 352-353
Rozsah
352-353
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Robinson, Andrew. Writing and script: a very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2009. xii, 157 s. Very short introductions. ISBN 978-0-19-956778-2.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Příspěvek vznikl v rámci projektu MŠMT ČR LC546.