[Gregor, Jan. Verbonominální spojení v ruštině: (v částečné konfrontaci s češtinou)]

Název: [Gregor, Jan. Verbonominální spojení v ruštině: (v částečné konfrontaci s češtinou)]
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, č. 1-2, s. 298-300
Rozsah
298-300
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Gregor, Jan. Verbonominální spojení v ruštině: (v částečné konfrontaci s češtinou) = Verbo-nominal constructions in Russian: (in partial comparison with Czech). 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2008. 304 s. Studia VŠERS; 1/2008. ISBN 978-80-86708-56-0.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.