Editorial

Název: Editorial
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 1, s. [5]-8
Rozsah
[5]-8
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Editorial; Ediční poznámka
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] COLEMAN, J. S. a kol. Equality of Educational Opportunity. Washington: U.S. Department of Health, Education and Welfare, 1966.

[2] HAMMERSLEY, M. The Myth of Research-based Practice: The Critical Case of Educational Inquiry. International Journal of Social Research Methodology, 2005, roč. 8, č. 4, s. 317–330. ISSN 1464-5300.

[3] HATTIE, J. Teachers Make a Difference: What is the research evidence? Australian Council for Educational Research Annual Conference on Building Teacher Quality, 2003 [online]. [cit. 2010-03-22]. Dostupné z http://www.acer.edu.au/documents/RC2003_Hattie_TeachersMakeADifference.pdf.

[4] JENCKS, Ch. a kol. Inequality. A Reassessment of the Effect of Family and Schooling in America. London: Allen Lane, 1973. ISBN 0-7139-0657-X.

[5] TOWNSEND, T. Co jsme se naučili za posledních 20 let výzkumu efektivity a zdokonalování práce školy. Přednáška přednesená dne 10. května 2011 pro studenty Ústavu pedagogických věd FF MU.