A journey into theatrical space : the project of the Scenographic encyclopaedia and its Prolegomena

Název: A journey into theatrical space : the project of the Scenographic encyclopaedia and its Prolegomena
Zdrojový dokument: Theatralia. 2011, roč. 14, č. 1, s. 244-253
Rozsah
244-253
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Prolegomena scénografické encyklopedie. Část 1-20. Praha: Scénografický ústav, 1970-1973.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
This article was written as part of the research project Czech Structuralist Thought on Theatre: Context and Potency (Český divadelní strukturalismus: souvislosti a potenciál; 2011-2015), which is financed with funds from GAČR (the Czech Grant Agency), no. P409/11/1082.
Reference
[1] HILMERA, Jiří. 1970. Co je scénografie? [What is Scenography?]. In KOUŘIL, Miroslav. Prolegomena vol. 1. Praha: Scénografický ústav, 1970: 39-42.

[2] HOWARD, Pamela. 2001. What is Scenography? Routledge, 2001.

[3] HUML, Václav. 2010. An interview with the architect Dalibor Štys [dated 16 Sept 2010]. [accessed 27 Dec 2010]. Available at http://www.theatre-architecture.eu/cs/rozhovory/rozhovor-s-architektem-daliborem-stysem.html.

[4] KAZDA, Jaromír. 1973. Braunův Kuks (Pokus o teatrologický rozbor) [Braun's Kukus: an Attempt at a Theatrological Analysis]. In KOUŘIL, Miroslav. Prolegomena vol. 16, Praha: Scénografický ústav, 1973: 80-85.

[5] KOUŘIL, Miroslav. 1945. Divadelní prostor [Theatrical Space]. Praha: Ústav pro učební pomůcky průmyslových a odborných škol, 1945.

[6] KOUŘIL, Miroslav. 1955. O malém jevišti [About the Small Stage]. Praha: Orbis, 1955.

[7] KOUŘIL, Miroslav. 1970. Pokus o definici I [An Attempt at a Definition I]. In KOUŘIL, Miroslav. Prolegomena vol. 1. Praha: Scénografický ústav, 1970: 43-47.

[8] KOUŘIL, Miroslav. 1971. Prolegomena scénografické encyklopedie. Vol. 2. Praha: Scénografický ústav, 1971.

[9] KOUŘIL, Miroslav. 1973. Prolegomena scénografické encyklopedie. Vol. 20. Praha: Scénografický ústav, 1973.

[10] KOUŘIL, Miroslav. 1949. Základy nové práce československého divadelnictví [The basis of new work in Czechoslovakian Theatre]. 1949.

[11] KOUŘIL, Miroslav. 1970b. Základy teoretické dramaturgie [The Basics of Theoretical Dramaturgy]. Part 1. Praha: Scénografický ústav, 1970.

[12] KOUŘIL, Miroslav. 1950. Úkoly československého divadelnictví [The Tasks of Czechoslovakian Theatre]. Praha, 1950.

[13] KOWZAN, Tadeusz. 1973. Znak v divadle [The Sign in the Theatre]. In KOUŘIL, Miroslav. Prolegomena vol. 18. Praha: Scénografický ústav, 1973, s. 7-22.

[14] LAZORČÁKOVÁ, Tatjana. 2009. Česká divadelní historiografie v retrospektivě posledních desetiletí [Czech Theatre Historiography in Retrospect: Recent Decades]. In ŠTEFANIDES, Jiří. O divadle 2008 [On Theatre 2008]. Olomouc: FF UP, 2009: 147-154.

[15] LORMANOVÁ, Jarmila. 1970. Koncepce Scénografické encyklopedie [The Outline of the Scenographic Encyclopaedia]. In KOUŘIL, Miroslav. Prolegomena, vol. 1. Praha: Scénografický ústav, 1970.

[16] TELCOVÁ, Jiřina. 1970. Co je scénografie? [What is Scenography?]. In KOUŘIL, Miroslav. Prolegomena vol. 1. Praha: Scénografický ústav, 1970: 48-51.

[17] VEBER, Václav. 1971. 60 let Miroslava Kouřila [Miroslav Kouřil Sexagenerian]. Praha: Scénografický ústav, 1971