Havlíčková Kysová, Šárka

Varianty jmen:

Havlíčková Kysová, Šárka (preferováno)
Havlíčková, Šárka
Kysová, Šárka
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 68.

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka. "Asian" theatre sign : its potential and its limits in the history of the Czech Structuralist thought. Theatralia. 2012, roč. 15, č. 2, s. 89–99.

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka. Acquiring 'a new way of thinking about theatre...'. Theatralia. 2020, roč. 23, č. 1, s. 171–173.

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka. Acting method as an (embodied) worldview. Theatralia. 2023, roč. 26, č. 1, s. 115–117.

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka. A fresh approach to old issues. Theatralia. 2014, roč. 17, č. 2, s. 241–243.

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka. A journey into theatrical space : the project of the Scenographic encyclopaedia and its Prolegomena. Theatralia. 2011, roč. 14, č. 1, s. 244–253.

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka; Příhodová, Barbora. Archaeology of concepts and ambitions: performing structuralism through the field of scenography (Czechoslovakia, 1970s). Theatralia. 2014, roč. 17, č. 2, s. 111–121.

Kapitola
Havlíčková Kysová, Šárka. Bharatanátjam – sekvence muder z příběhu Múšika váhana v podání tanečnice Bhakti Déví. In: Havlíčková Kysová, Šárka. Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. 2013, s. 189–191.

Kapitola
Havlíčková Kysová, Šárka. Bharatanátjam – sekvence muder/příběh z tance Mohámána Yen Mide Varanam v podání tanečnice Bhakti Déví. In: Havlíčková Kysová, Šárka. Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. 2013, s. 192–196.

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka. Brněnské setkání zástupců divadelních muzeí. Theatralia. 2010, roč. 13, č. 1, s. 118–119.

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka. Conceptual metaphor theory cannot be just conceptual. Theatralia. 2021, roč. 24, č. 1, s. 267–270.

Kapitola
Havlíčková Kysová, Šárka. Další mudry kúdijáttam : 10 specifických muder kúdijáttam – zejména typu samjuta. In: Havlíčková Kysová, Šárka. Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. 2013, s. 187–188.

Kapitola
Havlíčková Kysová, Šárka. Další obrazové přílohy. In: Havlíčková Kysová, Šárka. Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. 2013, s. 207–217.

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka. Divadelní formy Asie v teoretickém díle Jiřího Veltruského. Theatralia. 2013, roč. 16, č. 1, s. 81–101.

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka. Divadlo nezávislé Indie: anglicky psaná indická dramatika. Theatralia. 2009, roč. 12, č. 1-2, s. 79–94.

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka; Spurná, Helena. Dramaturgická východiska opery Státního divadla v Brně v době působení Václava Noska a Miloše Wasserbauera1. Theatralia. 2016, roč. 19, č. 1, s. 212–227.

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka. Editorial. Theatralia. 2017, roč. 20, č. 1, Supplementum, s. 7.

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka; Kačer, Tomáš. Editorial. Theatralia. 2016, roč. 19, č. 2, s. 7–8.

Článek
Kysová, Šárka. Estetika staroindického divadelního umění : teorie rasy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická. 2007, roč. 56, č. Q10, s. 145–159.

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka; Příhodová, Barbora. From the editors. Theatralia. 2012, roč. 15, č. 2, s. 7–8.

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka. From the score to the stage : an illustrated history of continental opera production and staging. Theatralia. 2015, roč. 18, č. 1, s. 153–156.

Kapitola
Havlíčková Kysová, Šárka. Gesta rukou v divadelní tradici. In: Havlíčková Kysová, Šárka. Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. 2013, s. 41–88.

Kapitola
Havlíčková Kysová, Šárka. Gesta rukou v odlišných kontextech. In: Havlíčková Kysová, Šárka. Hastábhinaja : gesta rukou v tradičním divadelním umění Indie. 2013, s. 31–40.

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka. Hamlet jako člověk rozumu i emoce. Theatralia. 2022, roč. 25, č. 2, s. 172–174.

Kniha

Článek
Havlíčková Kysová, Šárka; Seress, Ákos. Hledání nové perspektivy : rozhovor s Ákosem Seressem o kognitivní teatrologii. Theatralia. 2015, roč. 18, č. 1, s. 241–246.