[Baláž, G. a kol. Современный русский язык в сопоставлении со словацким: морфология]

Název: [Baláž, G. a kol. Современный русский язык в сопоставлении со словацким: морфология]
Transliterovaný název
[Baláž, G. a kol. Sovremennyj russkij jazyk v sopostavlenii so slovackim: morfologija]
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 1991, roč. 1, č. 2, s. 43-45
Rozsah
43-45
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Baláž, Gerhard. Sovremennyj russkij jazyk v sopostavlenii so slovackim: morfologija. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelstvo, 1989. 376 s. ISBN 80-08-00020-1.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.