4

Title: Opera Slavica
Rok: 2009
Ročník: 19
Číslo: 4
Rok vydání
2009
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Mezijazyková interference ve zvukovém plánu češtiny a polštiny | 1–9
Muryc, Jiří
PDF
K otázce překladu frazémů bez slovníkových ekvivalentů (na příkladu češtiny a ruštiny) | 10–18
Jadlovský, Tomáš
PDF
Русские лексемы как фрагменты языковой картины России в Словакии | 19–27
Sipko, Jozef
PDF
Projevy izolační slovotvorby v ruské archeologické terminologii ve srovnání s českou | 28–37
Oplatek, Stanislav
PDF
Rozhledy
Title Document
Нови изданијa од областа на македонистиката | 38–44
Makarijoska, Liljana
PDF
Zprávy – kronika
Title Document
Letní škola lingvistiky v Dačicích 2009 | 45–46
Oplatek, Stanislav
PDF
Václav Štěpánek jubilující | 47–48
Krejčí, Pavel
PDF
Recenze
Title Document
Dědictví otců zachovej nám, pane : nad časopisem Konštantínove listy | 49–50
Pospíšil, Ivo
PDF
Dvě publikace z dílny Slavistického ústavu Jána Stanislava | 51–52
Pospíšil, Ivo
PDF
Na pomezí jazyka, literatury a kultury | 53–55
Pospíšil, Ivo
PDF
[Трубинский, В.И. Русская диалектология: говорит бабушка Марфа, а мы комментируем: учебное пособие] | 55–58
Brandner, Aleš
PDF
[Frazeologické štúdie V: Princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii] | 58–59
Krejčí, Pavel
PDF
[Myronova, Halyna; Gazdošova, Oksana. Česko-ukrajinský právnický slovník] | 60–61
Kalina, Petr
PDF