2

Title: Новая русистика
Rok: 2010
Ročník: 3
Číslo: 2
Rok vydání
2010
ISSN
1803-4950 (print)
2336-4564 (online)
Ústav FF MU
Obor
Studie
Title Document
Импрессионистическое художественное сознание в русской и западноевропейской прозе начала XX века | [3]–19
Zacharova, Viktorija Trofimovna
PDF
"И новые песни по-старому поем..." | [21]–31
Sipko, Jozef
PDF
Лингвокогнитивные и ареальные отличия в параллельных явлениях словацкой и русской фразеологии | [33]–47
Korina, Natal'ja
PDF
Категориальный статус и роль местоименных дейктиков "здесь", "тут", "там" в концептуализации коммуникативного пространства (на материале русской народной речи) | [49]–61
Kurikova, Natal'ja Vladimirovna
PDF
Bezpředložkový lokál ve staré ruštině a jeho obdoby v antických jazycích | [63]–72
Žaža, Stanislav
PDF
Marginália
Title Document
Ke vztahům jedné slovanské pohádky | [73]–76
Soleiman pour Hashemi, Michaela
PDF
Несколько слов об одном "забытом" жанре | [77]–84
Čuveleva, Natal'ja
PDF
Román a jeho typové varianty | [85]–95
Žemberová, Viera
PDF
Areálová rusistika je v slavistice dominantní | [97]–98
Pospíšil, Ivo
PDF
Evropský projekt zkvalitňuje výuku ruského jazyka na Eko gymnáziu Brno | [99]–100
Gazdová, Helena
PDF
Recenze
Title Document
(Zdravě?) konzervativní pojetí ruské literatury 20. století | [101]–103
Pospíšil, Ivo
PDF
Dějiny meziválečné slavistiky v dokumentech | 103–107
Zelenka, Miloš
PDF
Kultura a poezie | 107–109
Pospíšil, Ivo
PDF
Эрос в российском символизме | 109–110
Panek, Inna
PDF
Mezi historií a beletrií | 111–113
Pospíšil, Ivo
PDF
Užitočná príručka | 113–115
Lorková, Zuzana
PDF
Hry s Nikolajem Vasiljevičem a hry o Nikolaje Vasiljeviče | 115–117
Pospíšil, Ivo
PDF
Nová práce o Josefu Jiráskovi | 117–120
Čuveleva, Natal'ja
PDF
Kritické myšlení je často bojem proti všem | 120–123
Pospíšil, Ivo
PDF
Infomatorium
Title Document
Nový slavistický časopis důležitý pro rusistiku | [125]–126
Pospíšil, Ivo
PDF
hidden section Наши авторы
Title Document
Наши авторы | [127]
PDF