Ke vztahům jedné slovanské pohádky

Název: Ke vztahům jedné slovanské pohádky
Zdrojový dokument: Новая русистика. 2010, roč. 3, č. 2, s. [73]-76
Rozsah
[73]-76
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Bolte, J. – Polívka, G., Anmerkungen zu den Kinder-u. Hausmärchen der Brüder Grimm (Leipzig), 1913.

[2] Černoušek, M., Děti a svět pohádek, 1990.

[3] Germušková, M., Mobilita v rozprávkovom žánri, s. 118–129. In Pavera, L. a kol., Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu, sv. II (Stabilita a labilita žánrů), (Opava) 2005.

[4] Erben, K. J., Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských, 1890.

[5] Erben, K. J., Pohádky, 1976 (novodob. vydání).

[6] Frolec, V., Bulharské lidové pohádky, 1970.

[7] Horálek, K., Slovanské pohádky, 1964.

[8] Marks, L. (ed.), Hrvatske narodne pripovijetke (Riječ), 1998.

[9] Nováková, Z., Čarodějná kniha, 1983 (1. vyd.).

[10] Propp, V. J., Morfologija skazki, 1928 (česky 1970; naposl. 2008).

[11] Tille, V., Soupis českých pohádek, 1929, 1934, 1937.