Paleta hodnotících situací a hodnotících přístupů ve výtvarné výchově

Název: Paleta hodnotících situací a hodnotících přístupů ve výtvarné výchově
Variantní název:
  • A range of evaluative situations and evaluative approaches in art education
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 2, s. [49]-73
Rozsah
[49]-73
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem článku vycházejícího z šířeji zaměřené zakotvené teorie je popsat škálu hodnoticích situací vznikajících z učitelovy iniciativy na hodinách výtvarné výchovy realizovaných na druhém stupni základních škol. Text nejprve představuje škálu hodnoticích situací ve výtvarné výchově, a poté ukáže čtyři obecnější přístupy, jimiž se učitelé s hodnocením vyrovnávají.
The aim of this article – which is based on a broadly defined grounded theory – is to describe a range of evaluative situations based on a teacher's initiative in art lessons given at the lower secondary level of schools. The article presents a range of evaluative situations in art lessons followed by four general approaches by which teachers cope with assessment.
Note
Tento článek vznikl v rámci projektu Škola: výzkum vnitřních procesů a vnějších podmínek jejího fungování (GD406/09/H040).