Český strukturalismus v středoevropských souvislostech (překlad J. Mukařovského do maďarštiny)

Název: Český strukturalismus v středoevropských souvislostech (překlad J. Mukařovského do maďarštiny)
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2009, roč. 19, č. 1, s. 54-57
Rozsah
54-57
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Mukařovský, J. Szemiológia és esztétika: válogatott tanulmányok. Sestavil, úvod a komentáře napsal Krisztián Benyovszky, přeložili Márton Beke a Krisztián Benyovszky. Poszony: Kalligram, 2007. 380 s. ISBN: 8071498718.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.