1

Title: Opera Slavica
Rok: 2009
Ročník: 19
Číslo: 1
Rok vydání
2009
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Лабіринтом праць Дмитра Чижевського: чеське літературне бароко | 1–10
Blaškìv, Oksana
PDF
Směřování k obecné rovině výpovědi u Andreje Platonova | 11–19
Pešková, Michaela
PDF
Literární komparatistika, areálová/kulturní studia, teorie literárních dějin a problém hodnoty v současné literárněvědné praxi | 20–33
Pospíšil, Ivo
PDF
Zprávy – kronika
Title Document
Ohlédnutí za 14. mezinárodním slavistickým kongresem v makedonském Ochridu - dojmy a postřehy | 34–36
Zelenka, Miloš
PDF
Jeho střed světa | 37–38
Všetička, František
PDF
Yukio [i.e. Jukio] Vsevolod Sato (10.6.1925-12.4.2004) | 38–40
Bubeníková, Miluša; Vachalovská, Lenka
PDF
Jubileum doc. PhDr. Galiny Binové, CSc. | 40–41
Pospíšil, Ivo
PDF
Rozhledy
Title Document
Od robotů až po hmyz | 42–45
Dorovský, Ivan
PDF
Recenze
Title Document
Italští slavisté na mezinárodním kongresu v Ochridu | 46–47
Matyušová, Zdeňka
PDF
О новом двухтомнике Ирины Захариевой | 47–50
Fed', Tat'jana
PDF
Syntetizující práce o teorii ruského klasicismu | 50–52
Dohnal, Josef
PDF
Jazyk - nedoceňovaný interpretační klíč | 52–54
Kšicová, Danuše
PDF
Český strukturalismus v středoevropských souvislostech (překlad J. Mukařovského do maďarštiny) | 54–57
Káša, Peter; Zelenka, Miloš
PDF
Literárnohistorické návraty k Aloisovi Jiráskovi | 57–58
Žemberová, Viera
PDF
Říká něco Dostojevskij dnešku? | 58–60
Dohnal, Josef
PDF
Adam Mickiewicz a Slované | 60–61
Hyrnik, Ireneusz
PDF
[Štěpán, Ludvík. Cesty mezi formami] | 61–62
Müllerová, Dita
PDF
Głosy z Galicji | 62–64
Siedlecka, Sylwia
PDF
Slovinské drama dnes | 64–68
Dorovský, Ivan
PDF