Інтерактивна дидактична програма "Тестові завдання з синтаксису сучасної української мови"

Název: Інтерактивна дидактична програма "Тестові завдання з синтаксису сучасної української мови"
Transliterovaný název
Ìnteraktyvna dydaktyčna prohrama "Testovì zavdannja z syntaksysu sučasnoji ukrajins'koji movy"
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2008, roč. 18, č. 4, s. 40-43
Rozsah
40-43
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The article is devoted to the analysis of the electronic textbook "Tests in syntax of Modern Ukrainian". The interactive didactic programme under analysis adequately units theoretical material and practical tasks, is characterized by five levels of complexity, can be used both for training and for assessment, which makes the students independent work on Modern Ukrainian syntax fruitful and successful.
У статті розповідається про мету, зміст та структуру електронного посібника "Тестові завдання з синтаксису сучасної української мови". Матеріал скомпонований завершеними частинами: словосполучення, просте двоскладне речення, односкладне речення, ускладнене просте речення, складне речення. У завданнях містяться матеріали із теорії та практики сучасного синтаксису української мови.
Reference
[1] КОРНЮ, Б. Новые задачи образования в обществе знания. In: Информатика и образование 3/2007, с .4-9.

[2] ЛАВРИНЕНКО, С. Синтаксис української мови: Практикум. ІДГУ, Ізмаїл, 2007.

[3] МАДЗІГОН, В. Теоретичні засади створення електронних підручників. In: Проблеми сучасного підручника 6/2006, с. 34-38.

[4] МАЙОРОВ, А. Теория и практика создания тестов для системы образования. Народное образование, Москва 2002.

[5] ПЄХОТА, О. Освітні технології. АСК, Київ 2001.

[6] СЕМЕНІВ, Н. Електронний підручник з рідної (української) мови як засіб реалізації особистісно зорієнтованого навчання. In: Українська мова і література в школі 5/2005, с. 2-6.

[7] УЛІЩЕНКО, А. Комп’ютер і вивчення української словесності. In: Дивослово 10/2006, с. 7-11.

[8] ФЕДОРЕНКО, В., КОВАЛЕНКО, Л. Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у практиці вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах. In: Дивослово 2/2007, с. 22-27.

[9] ШЕЛЕХОВА, Г . Використання комп’ютерних технологій на уроках української мови. In: Українська мова і література в школі 8/2006, с. 4-8.