Моўны партрэт беларуса другой паловы XIX стагоддзя : ад гетэрастэрэатыпа да аўтастэрэатыпа

Název: Моўны партрэт беларуса другой паловы XIX стагоддзя : ад гетэрастэрэатыпа да аўтастэрэатыпа
Transliterovaný název
Moŭny partrèt belarusa druhoj palovy XIX stahoddzja : ad hetèrastèrèatypa da aŭtastèreatypa
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2008, roč. 18, č. 4, s. 1-11
Rozsah
1-11
  • ISSN
    1211-7676
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This essay discusses ethnic autostereotype and heterostereotypes used in the Belarusian language in the latter half of 19th century. For research and reconstruction the system of ethno-stereotypes of Belarusian native speakers is used "The Dictionary of Belarusian Dialect" of I.I. Nosovich. In the Belarusian language in the latter half of 19th century practically was not locked in component parts of the autostereotype of Belarusan. This is caused by above all, extra linguistic factors. However, conclusion about pattern in the collective self-portrait of Belarusan is possible after research his concept of members of other ethnic communities.
Гэты артыкул прысвечаны этнічным аўта- і гетэрастэрэатыпам, якія былі характэрныя для беларускай мовы другой паловы ХІХ стагоддзя. У артыкуле прааналізаваны асобныя этнастэрэатыпы, і зроблена спроба рэканструяваць сістэму этнастэрэатыпаў носьбітаў беларускай мовы на аснове даных "Словаря белорусскогонаречия" І. І. Насовіча. У беларускай мове другой паловы ХІХ стагоддзя практычна не фіксуюцца кампаненты аўтастэрэатыпаў беларусаў. Гэта, у першую чаргу, абумоўлена экстралінгвістычнымі фактарамі. Аднак пэўныя вывады пра калектыўны аўтапартрэт носьбітаў беларускай мовы можна зрабіць, прааналізаваўшы ўяўленні беларусаў пра прадстаўнікоў іншых этнічных суполак.