2

Title: Opera Slavica
Rok: 1993
Ročník: 3
Číslo: 2
Rok vydání
1993
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Языковая ситуация в Белоруссии | 1–10
Bieder, Hermann
PDF
Ke změnám v charakteru současné spisovné ruštiny | 11–18
Trösterová, Zdeňka
PDF
Древнейшая территория праславянского языка : гипотезы и рассуждения | 19–26
Bondarenko, A.
PDF
Проблематика периодизации истории русского языка : происхождение русского литературного языка | 27–31
Brandner, Aleš
PDF
Динамика развития русского и чешского словарного запаса | 32–36
Korostenski, Jiří
PDF
K systémovým aspektům některých internacionalizačních procesů v slovní zásobě současné ruštiny | 37–42
Gazda, Jiří
PDF
Niekoľko slov o časticiach a o vyjadrovaní expresívne-emocionálneho obsahu a formy komunikácie | 43–48
Mikluš, Michal
PDF
Kronika
Title Document
Michal Mikluš 60 ročný | 49
Sisák, Miron
PDF
Recenze
Title Document
[Хабургаев, Г.А. Очерки исторической морфологии русского языка: имена] | 50–52
Trösterová, Zdeňka
PDF
[Азарх, Ю.С. Словообразование и формообразование существительных в истории русского языка] | 52–55
Brandner, Aleš
PDF
O makedonské onomastice zevrubně | 55–58
Dorovský, Ivan
PDF
[Rusko-český lingvodidaktický slovník] | 58–59
Vacek, Jiří
PDF
[Studie z textové lingvistiky] | 60–61
Šturala, Jan
PDF
[Zborník filozofickej fakulty Univerzity Komenského: Philologica roč. XXXIX] | 62–64
Trösterová, Zdeňka
PDF