Nový slovník česko-polských homonym

Název: Nový slovník česko-polských homonym
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 1994, roč. 4, č. 2, s. 63-65
Rozsah
63-65
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Szałek, Marek; Nečas, Jiří. Czesko-polska homonimia: czesko-polski słownik wyrazów o identycznym lub podobnym brzmieniu oraz wyrazów o identycznym lub podobnym zapisie, lecz o odmiennym znaczeniu: =Česko-polský slovník slov se stejným, nebo podobným zněním, se stejným, nebo podobným grafickým zápisem, ale s odlišným významem. Wyd. 1. Poznań: Wydawn. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1993. 302 s. ISBN 83-232-0497-7.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.