Obecné a zvláštní, tradiční a inovační

Název: Obecné a zvláštní, tradiční a inovační
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2011, roč. 21, č. 3, s. 57-58
Rozsah
57-58
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Šuša, Ivan. Komparatistické a prekladové aspekty v slovensko-talianskych medziliterárnych vzťahoch = Gli aspetti comparativi e di traduzione nei rapporti interletterari slovacco-italiani. Vyd. 1. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2011. 145 s. ISBN 978-80-557-0122-6.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.