3

Title: Opera Slavica
Rok: 2011
Ročník: 21
Číslo: 3
Rok vydání
2011
ISSN
1211-7676
Ústav FF MU
Obor
Články
Title Document
Два мифа о Сталине в творчестве писателей - его современников (Вл. Войнович, Д. Андреев) | 1–10
Zacharijeva, Irina
PDF
К проблеме перевода русских антропонимов на чешский язык | 11–21
Vasil'jeva, Jelena Anatol'jevna
PDF
V hlubinách zamyšlení a poetických vzpomínek | 22–31
Matyušová, Zdeňka
PDF
Свой круг L.S. Petruševské optikou Bachtinova Formálního principu karnevalizace | 32–37
Kropáčková, Markéta
PDF
Rozhledy – materiály
Title Document
Renesancia výskumu stredovekej literatúry a kultúry v európskom kontexte | 38–42
Žemberová, Viera
PDF
Jeden čapkovský ohlas u lužických srbů [i.e. Lužických Srbů] | 43
Lebeda, Josef
PDF
Zprávy – kronika
Title Document
XXI. Olomoucké dny rusistů | 44–45
Kropáčková, Markéta
PDF
Nová témata a přístupy na III. kongresu českých slavistů | 46–47
Pospíšil, Ivo
PDF
Mezinárodní porada slavistů v Brně | 47–48
Pospíšil, Ivo
PDF
Literárna veda tvorby pre mladého čitateľa má sviatok : Zuzana Stanislavová a Ondrej Sliacky | 48–50
Žemberová, Viera
PDF
Česko-slovenská konference ve znamení postmoderny | 50–51
Pospíšil, Ivo
PDF
Smrt Filémóna a Baukidy | 51–52
Kšicová, Danuše
PDF
Recenze
Title Document
Ivan Franko a teorie literatury | 53–55
Pospíšil, Ivo
PDF
A.P. Čechov očima mladých badatelů | 55–57
Richterek, Oldřich
PDF
Obecné a zvláštní, tradiční a inovační | 57–58
Pospíšil, Ivo
PDF
[Šenkár, Patrik. Slovenská poézia, próza a dráma po roku 1989 alebo 89 autorov po roku 1989] | 58–59
Ozábalová, Ľudmila
PDF
Cesta k nezávislému pochopení ruského a sovětského fenoménu a souvislosti | 59–61
Pospíšil, Ivo
PDF
Polské dějiny / přehled české literatury solidní, ale až příliš globalizovaný a český | 61–63
Pospíšil, Ivo
PDF