O ženské literatuře z Poznaně

Název: O ženské literatuře z Poznaně
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2004, roč. 14, č. 3, s. 56-57
Rozsah
56-57
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Kraskowska, Ewa. Piórem niewieścim: z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego. Wyd. 2. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003
Czapliński, P.; Przychodniak, Z.; Śliwiński, P. (ed.). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka X. XXXX: Literatura i konflikty. Poznań: Wydawnictwo WiS, 1994- . ISSN 1233-8672.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.