Lublinská literárněvědná rusistika ve znamení mýtu, sacra a erotiky

Název: Lublinská literárněvědná rusistika ve znamení mýtu, sacra a erotiky
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 1, s. 50-52
Rozsah
50-52
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Literatura - Mit - Sacrum - Kultura: [2]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. 228 s. Rossica Lublinensia; 2. ISBN 83-227-1919-1.
Cymborska-Leboda, M. Eros v tvorčestve Vjačeslava Ivanova. Na puti k filosofii ljubvi. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2002.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.