Slavistika a komparatistika

Název: Slavistika a komparatistika
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 1, s. 62-63
Rozsah
62-63
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Nedvědová, Milada, Jirásek, Karel; Kříž, Vladimír (ed.). Slavica comparativa: sborník k životnímu jubileu prof. PhDr. Miroslava Kvapila, DrSc. Vyd. 1. Praha: Euroslavica, 2002. 161 s. ISBN 80-85494-61-2.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.