Dynamická literárněvědná polonistika

Název: Dynamická literárněvědná polonistika
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 1, s. 64-65
Rozsah
64-65
  • ISSN
    1211-7676
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Rott D. Leksykon przypomnień. Literatura dawnej Polski. Średniowiecze - renesans - barok. Setnik pisarzy a dzieł. Warszawa: Ex Libris, 2002.
Negius K.: Kazania polskie. Wybór i wstęp Krzysztof Biliński, Dariusz Rott. Opracowanie i posłowie Izabela Kaczmarzyk. Katowice-Pszczyna: Biblioteka Fundacji "Pallas Silesia", 2001
Bradius V. Maurus III: Autumni Silesiaci. Haicua Latina. Śląska jesień. Łacińskie haiku. Redakcja, przekład i opracowanie Zbigniew Kadłubek, Dariusz Rott. Katowice: Biblioteka Fundacji "Pallas Silesia", 2001.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.