Ke klasifikaci ugrofinských jazyků

Název: Ke klasifikaci ugrofinských jazyků
Variantní název:
  • On classification of the Fenno-Ugric languages
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2012, roč. 60, č. 1-2, s. [85]-126
Rozsah
[85]-126
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
In the article the questions of the genetic classification of the Fenno-Ugric languages are analyzed. After discussion of the previous models a new scheme is presented, based on our own lexical data of 22 Fenno-Ugric languages and dialects. The result confirm conclusions of other models based on the quantitative approach: the "Volgaic" unity did not exist, Mordvinian is closer to Fenno-Saamic and Mari to Permic.
Note
Tato studie vznikla ve spolupráci s Centrem pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází moderních jazyků (MSM 0021622435), a díky grantu Grantové agentury ČR, P406/12/0655. Seznam komijských slov byl sestaven s pomocí lexikálních dat Sergeje Belych, s laskavým svolením Vladimíra Napoľskich.
Reference
[1] B = BENKŐ, L. 1993–1994. Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. I-II. Budapest: Akadémiai Kiadó.

[2] Beitr. = HEIKKI P. 1913–1917. Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichten, Keleti szemle, 13, 1913, 225–277; 14, 1914, 20–74; 15, 1915, 78–134; 16, 1916, 1–66; 17, 1917, 1–111.

[3] G = GOMBOCZ, Z. – MELICH, J. 1914–1942. Magyar etymológiai szótár (A-G). Budapest: Akadémiai Kiadó.

[4] HALÁSZ, E. 1957. Handwörterbuch der ungarischen und deutschen Sprache. Berlin-Schöneberg: Langenscheidt.

[5] HALÁSZ, E. 1995. Magyar-német szótár. Budapest: Akadémiai Kiadó.

[6] HALÁSZ, E. 1995. Német-magyar szótár. Budapest: Akadémiai Kiadó.

[7] J = JOKI, A. 1973. Uralier und Indogermanen. Helsinki: Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 151.

[8] JSFOu = Journal de la Société Finno-Ougrienne.

[9] LH = HONTI, L. 1982. Geschichte des obugrischen Vokalismus der ersten Silbe. Budapest: Akadémiai Kiadó.

[10] Mu = MUNKÁCSI, B. – KÁLMÁN, B. (eds.). 1986. Wogulisches Wörterbuch. Budapest: Akadémiai Kiadó.

[11] P = PAASONEN, H. 1926. Ostjakisches Wörterbuch nach den Dialekten an der Konda und am Jugan. Herausgegeben von Kai Donner. Helsingfors: Lexica Societatis Fenno-Ugricae II.

[12] R = RÉDEI, K. (ed.). 1988–91. Uralisches etymologisches Wörterbuch. I-III. Wiesbaden: Harrassowitz.

[13] s-Laute = PAASONEN, H. 1918. Die finnisch-ugrischen s-laute. Helsinki: Société finno-ougrienne).

[14] SASSE, H.J. 1993. Ein weltweites Hundewort. In Sprachen und Schriften des antiken Mittelmeerraums. Festschrift für Jürgen Untermann zum 65. Geburtstag. Ed. by F. Heidermanns – H. Rix – E. Seebold. Innsbruck: IBS 78, 349–366.

[15] SCHIEFER, L. – SCHIEFER E. 1982. Lexikon der ostjakischen Sprache. II. Dialekt von Vasjugan. München: Ars Ob-Ugrica.